Czym się zajmujemy

Leczenie substytucyjne dla osób uzależnionych od opiodów

więcej... "Leczenie substytucyjne dla osób uzależnionych od opiodów"

Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu

więcej... "Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu"

Terapia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

więcej... "Terapia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych"

Terapia dla osób współuzależnionych

więcej... "Terapia dla osób współuzależnionych"

Finansowanie świadczeń zdrowotnych i profilaktycznych

Działania Centrum Leczenia Uzależnień PPL „MAŁY RYCERZ” finansowane są ze środków Miasta Stołecznego Warszawy oraz Narodowego Funduszu Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia
m.st.Warszawa