Formy realizacji programu terapeutycznego:

  • Porada lub wizyta diagnostyczna,
  • Porada lub wizyta terapeutyczna,
  • Wizyta instruktora terapii uzależnień,
  • Sesja psychoterapii indywidualnej,
  • Sesja psychoterapii rodzinnej,
  • Sesja psychoterapii grupowej,
  • Sesja psychoedukacyjna.