Leczenie substytucyjne prowadzi się w ramach programu leczenia uzależnienia poprzez stosowanie produktów leczniczych lub środków odurzających o działaniu agonistycznym lub antagonistycznym na receptor opioidowy

„W leczeniu uzależnień bardzo istotne jest rozpoczęcie terapii w oparciu o realistyczne rozpoznanie swoich możliwości i możliwości otoczenia, zapewniając sobie maksymalne wsparcie i pomoc – nawet, jeżeli będzie to tylko ograniczanie strat."

Takie właśnie możliwości stwarza grupie pacjentów uzależnionych od opioidów program leczenia substytucyjnego. Daje szansę osobom, u których wcześniejsze sposoby terapii zawiodły, którzy nie są w stanie osiągnąć trwałej zmiany w leczeniu konwencjonalnymi metodami.

Celem leczenia jest stabilizacja życia osoby uzależnionej i zapobieganie eskalacji dalszych problemów zdrowotnych, czy społecznych wynikających z używania nielegalnych środków psychoaktywnych.

Wynikiem tych działań jest poprawa stanu somatycznego i psychicznego oraz reintegracji społecznej osób uzależnionych, ograniczenia rozprzestrzeniania zakażeń HIV, HBV i HCV oraz innych chorób przenoszonych w trakcie ryzykownych zachowań osób uzależnionych.