Natalia WysockaNatalia Wysocka – psycholog o specjalności klinicznej, psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Filozofia pracy:
Pracuję w podejściu integracyjnym, z przewagą wartości związanych z nurtem humanistycznym. Cechuje mnie bezwarunkowa akceptacja, empatia i zrozumienie dla przeżywania osoby, z którą pracuję. W pracy stosuję często techniki relaksacyjne i pracę z ciałem. W pracy ze mną klienci cenią sobie bezpieczeństwo i akceptację.

Wykształcenie i szkolenia:

 • ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej,
 • odbyłam 2-letni staż w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Wyższej Szkole Psychologii Społecznej,
 • obecnie kształcę się w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju INTRA,
 • ukończyłam liczne szkolenia i warsztaty, m.in. prowadzone przez Dariusza Tkaczyka warsztaty „Focusing – praca z ciałem w podejściu skoncentrowanym na kliencie” oraz warsztaty „Focusing egzystencjalny” prowadzone przez Claude’a Missiaen,
 • obecnie pracuję jako psycholog w Centrum Leczenia Uzależnień PPL "Mały Rycerz".

Pracuję z osobami dorosłymi, które,

 • doświadczają trudności w radzeniu sobie ze stresem i lękami,
 • doświadczają kryzysu,
 • doświadczają trudności w kontaktach interpersonalnych
 • borykają się z uzależnieniem,
 • są współuzależnione,
 • odczuwają potrzebę samorozwoju.