KONCEPCJA

Założenia teoretyczne Centrum koncentrują się wokół poprawy jakości życia osób, które używają substancji psychoaktywnych oraz ich bliskich, często współuzależnionych mających problemy w różnych sferach życia.

Raeburn i Rootman (1996) uważają, że jakość życia wiąże się z rozwijaniem, realizacją własnych możliwości, stawaniem się, zmienianiem, przynależnością środowiskową i odpoczynkiem. Obniża się ona wskutek niemożności realizacji własnych zamierzeń.

Narkomania i alkoholizm obniża wspomnianą jakość życia powodując jednocześnie narastające problemy społeczne, psychiczne, zdrowotne, prawne i emocjonalne. Również dotyczy to rodzin osób uzależnionych, które z czasem popadając w patologiczną zależność mają trudności w tych samych sferach.

W zależności od rodzaju problemu - współuzależnienia, uzależnienia - jego głębokości, degradacji życia osobistego oraz indywidualnych możliwości i potrzeb pacjenta powinien być odpowiednio dostosowany program leczenia.

Szeroki zakres oddziaływań: diagnostyka, konsultacje, poradnictwo, psychoterapia indywidualna i grupowa, zajęcia edukacyjno – informacyjne, sesję psychoterapii rodzinnej, działania informacyjno – motywacyjne, porady prawne, porady socjalne oraz leczenie substytucyjne zapewnia objęcie pomocą szeroką grupę klientów. Dostarcza specjalistycznej opieki na miarę możliwości i potrzeb pacjenta.

W Poradni Profilaktyczno – Rehabilitacyjnej dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin z Programem Leczenia Substytucyjnego realizowane zadania adresowane są do grupy osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, szkodliwie używających lub uzależnionych, od narkotyków i alkoholu.