pserafinPiotr Serafin - lekarz specjalista psychiatra.

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 2005 roku.

Doświadczenie z osobami uzależnionymi zdobywał na oddziale detoksykacyjnym, w programie leczenia substytucyjnego metadonem, w poradni dla osób uzaleznionych w Szpitalu Nowowiejskim oraz Ośrodku Rehabilitacyjnym w Grzmiacej od 2006 roku. W Centrum Leczenia Uzależnień PPL "MAŁY RYCERZ" pracuje od 2009 roku.